Кирилица

# | 0-9 |А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я |

Кирилица

Резултати 1 - 10 от 27

1. A
Абаджиев, 1902: Абаджиев, П. По разкопките на Хисаря и Трапезица в Търново. - Списание на Българското инженерно-архитектурно дружество....
Петък, 19 Март 2010 | 518 hits
2. Б
Бакалов, 1995: Бакалов, Г. Средновековният български владетел (Титулатура и инсигнии). София, 1995 Балабанов, 1985: Балабанов, Т. Разкопки на ...
Петък, 19 Март 2010 | 515 hits
3. В
Вайнберг и др. 2004: Вайнберг, Б. и др. Калалы гыр 2. Культовый центр в Древнем Хорезме IV-II вв. до н. э. Москва, 2004 Ваклинов, 1968: Ваклинов, Ст....
Петък, 19 Март 2010 | 475 hits
4. Г
Гагова, 1995: Гагова, Кр. Тракия през Българското средновековие. София, 1995 Гагова, 1996: Гагова, Кр. Първият кръстоносен поход по Виа...
Петък, 19 Март 2010 | 597 hits
5. Д
Дамянов, 1992: Дамянов, Н. Археологически свидетелства за скрито християнство в Родопите. - В: Приноси към българската археология. I. С., 1992 ...
Петък, 19 Март 2010 | 453 hits
6. Е
Евстатиев, Рашев, Георгиев, 1983: Евстатиев, Д. , Р. Рашев, П. Георгиев. Земната основа на Плиска. – Музеи и паметници на културата, 1983, 6 ...
Петък, 19 Март 2010 | 448 hits
7. Ж
Ждраков, 1996: Ждраков, З. Неизвестен български меальон-амулет от IX в. – В: Медиевистични изследвания в памет на Пейо Димитров. Шумен, 1996 ...
Петък, 19 Март 2010 | 469 hits
8. Ф
Фехер, 1925: Фехер, Г. Паметници на прабългарската култура. – Известия на Българския археологический институт, III, 1925 Фехер, 1926: Фехер, Г....
Петък, 19 Март 2010 | 393 hits
9. З
Заимов, 1970: Заимов, Й. Битолският надпис на Иван Владислав, самодържец български. Старобългарски паметник от 1015-1016 година. София, 1970 ...
Петък, 19 Март 2010 | 401 hits
10. Й
Йордан, 1960: Йордан. О про¬из¬хож¬де¬ния и де¬яния гетов. ”Getica”. Mосква,1960 Йорданов, Ив. 1976: Йорданов, Ив. Монетосеченето на Теодор...
Петък, 19 Март 2010 | 1442 hits

<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 1 от 3


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2022 - All rights reserved

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.