Ф
Петък, 19 Март 2010 13:57
Фехер, 1925: Фехер, Г. Паметници на прабългарската култура. – Известия на Българския археологический институт, III, 1925

Фехер, 1926: Фехер, Г. Принос към религията на прабългарите. – ИНЕМ, VI, 1926

Фехер, 1927: Фехер, Г. Прабългарски паметници при Мадара  и принос към религията на прабългарите. – Годишник на Народната библиотека в Пловдив. 1927

Фехер, 1928: Фехер, Г. Надписът на Мадарския конник. София, 1928

Фехер, 1929а: Фехер, Г. Прабългари. Произход, бит и култура. София, 1929

Фехер, 1929б: Фехер, Г. Религията на прабългарите. – Отец Паисий II, 1929

Фехер, 1934: Фехер, Г. Писмени паметници на прабългарите в Мадара. – В: Мадара, 1, 1934

Фехер, 1940: Фехер, Г. Ролята и културата на прабългарите. София, 1940

Филов, 1914: Филов, Б. Старата крепостна стена в Преслав. - ИВАД, IV, 1914

Филов, 1924: Филов, Б. Старобългарското изкуство. София, 1924

Филов, 1934: Филов, Б. Мадарския конник. – Мадара, I, 1934

Филов, 1937: Филов, Б. Архитектурният тип на големия дворец в Абоба. - Списание на БАН, LV, 27, 1937

Филов, 1939: Филов, Б. Бележки върху новооткритото изображение на конник от Преслав. – Списание на Българската академия на науките, книга LVIII. Клон историко-филологичен и философско-обществен. София, 1939
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.