Х
Петък, 19 Март 2010 13:57
Хаджинеделчев, 1929: Хаджинеделчев, М. Разкопки в Ловченския Хисар. - В: Ловеч и Ловчанско. I. 1929

Харбова, 1979: Харбова, М. Укрепеният български средновековен град XIII-XIV век.София, 1979

Харбова, 1981: Харбова, М. Отбранителни съоръжения в българското средновековие. София, 1981

Харитонов, 2001: Харитонов, Хр. “Костадинката”. В: България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. д-р Христо Коларов, 30-31 октомври 1998 г., Велико Търново. Велико Търново, 2001.

Христов, 1984: Христов, Хр. Византия и покръстването на българите. – Известия. Том II. Българска Патриаршия. Църковноисторически и архивен институт. Централен църковен историко-археологически музей. София, 1984

Христов, 2007: Христов, Я. Бяло поле в ранната българска агиография – Енравота, светец – мъченик или обезнаследен принц. – Минало, 2007, 1

Ходинот, 1986: Ходинот, П. Западни влияния върху Кръглата църква в Преслав. – Археология, 1968, 1

Христова, 1978: Христова, З. Лилията – декоративен мотив и емблема върху византийски и български монети. – Нумизматика, 1979, 1

Хунгер, 2000: Хунгер, Х. Империя на ново средище. Християнският дух на византийската култура. София, 2000
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.