Ч
Петък, 19 Март 2010 14:00
Чангова, 1957: Чангова, Й. Търговски помещения край южната стена в Преслав. - Известия на Археологическия Институт, XXI, 1957

Чангова, 1966: Чангова, Й. Разкопки на Ловешката крепост. - Археология, 2, 1966

Чангова, 1968б: Базиликата в Ловешката крепост. - Археология, 1968, 2

Чангова, 1972: Чангова, Й. Средновековното селище над тракийския град Севтополис XI-XIV век. София, 1972

Чангова, 1975: Чангова, Й. Към въпроса за устройството на средновековния български град (IX-XIV в.) - В: Архитектурата на Първата и Втората българска държава. София, 1975

Чангова, 1976а : Чангова, Й. Средновековен Ловеч. - Векове, 1976, 1

Чангова 1976б : Чангова, Й. Средновековен Перник. - Векове, 1976, 4

Чангова, 1979: Чангова, Й. Българският средновековен град и градовете в Югоизточна Европа. - В: България в света от древността до наши дни. София, 1979

Чангова 1980: Чангова, Й. Ловешката крепост. - Музеи и паметници на културата, XX, 1980

Чангова 1983а: Чангова, Й. Некропола. - Перник, 2. Крепостта Перник VIII-XIV в. София, 1983

Чангова 1983б: Чангова, Й. Разкопки на крепостта “Ловеч”. Дневник 1983 (ръкопис)

Чангова, 1987: Чангова, Й. Ловешката крепост. - В: Средновековният замък в българските земи (XII-XIV в.), Сопот, 1987

Чангова, 1992: Чангова, Й. Перник. 3. Крепостта Перник VIII-XIV в. София, 1992

Чанева-Дечевска, 1970: Чанева-Дечевска, Н. Триконхалните църкви от IX-XIV в. по българските земи. Археология, 4, 1970

Чанева-Дечевска, 1973: Чанева-Дечевска, Н. Средновековният манастир в местността “Караачтеке” край Варна. – Известия на секцията за теория и история на градоустройството и архитектурата, кн. XXV, 1973

Чанева-Дечевска, 1980: Чанева-Дечевска, Н. Църкви и манастири от Велики Преслав. София, 1980

Чанева-Дечевска, 1984: Чанева-Дечевска, Н. Църковната архитектура на Първата българска държава. София, 1984

Чанева-Дечевска, 1993: Чанева-Дечевска, Н. Към въпроса за раннохристиянската архитектура от IV-VI в. по българските земи. - В: Приноси към българската археология. II. София., 1993

Чанева-Дечевска, 1999: Чанева-Дечевска, Н. Раннохристиянската архитектура в България IV-VI в. София, 1999

Чилингиров, 2001: Чилингиров, А. Църквата “Свети Герман” до Преспанското езеро. Берлин, 2001

Чишмеджиев, 1999: Чишмеджиев, Д. Към въпроса за култа на княз Борис-Михаил в Средновековна България. – Исторически преглед, 1999, 3-4

Чобанов, 2006: Чобанов. Т. Наследството на Сасанидска Персия у българите на Долния Дунав. София, 2006

Чокоев, 2001: Чокоев, Ив. Текстилни материали от епископската гробница, открита в църквата “Св. Йоан Предтеча” в град Кърджали. Предварително съобщение. – Археология, 1-2, 2001
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.