Ю
Петък, 19 Март 2010 14:01
Юрукова, 1978: Юрукова, Й. Оловен печат на Тервел. – Нумизматика, XII, 1978, 2

Юрукова, Пенчев, 1990: Юрукова, Й., Пенчев, В. Български средновековни печати и монети. София, 1990

Юхас, 1980: Юхас, П. Старите маджарски хроники за прабългарите. – Исторически преглед, 5, 1980

Юхас, 1985: Тюркобългари и маджари. Влияние на тюркобългарската култура върху маджарите. София, 1985
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.