M
Събота, 20 Март 2010 10:07
Magdearu, 1999: Magdearu, A. The Military Organization of Paradunavon. - Bsl, LX, 1999, 2

Mănucu-Adameşteanu 1984a : Mănucu- Adameşteanu, Ch. Un medalion din chihlimbar descoperit la Nufăru (jud. Tulcea). - Pontica, 17, 1984
.
Mănucu-Adameşteanu 1984b : Mănucu- Adameşteanu, Ch. Descoperiri mărunte de la Isaccea (sec. X-XIV). - Peuce, 9, 1984

Mănucu-Adameşteanu, 1991: Mănucu- Adameşteanu, Ch. Tomis-Constancia-Constanţa. - Pontica, 24, 1991

Mănucu-Adameşteanu, 1998: Mănucu- Adameşteanu, Ch. Nufăru (jud. Tulcea) - oraş bizantin fortificat la Dunărea de Jos (sec. X-XIII). - Arheologia Medievalã. II, 1998

Macridy, 1964: Macridy, Th. The monastery of Lips (Fenari Isa Camii) at Istanbul. (with contributions by Megaw, A., Mango, C. and Hawkins, E.): Megaw, A. the Original Form of the Theotokos Church of Constantine Lips. – Dumbarton Oaks Paperes, 18, 1964

Macridy, Ebersolt, 1922: Macridy, Th., J. Ebersolt. Monuments funéraires de Constantinople. – Bulletin de correspondance hellénique. 46., 1922

Mănucu-Adameşteanu, 2001: Mănucu- Adameşeanu, Ch. Istoria Dobrogei în perioada 969-1204. Contribuţii archeologice şi numizmatice. Bucureşti, 2001

Margos, 1970: Margos, A. Au sujet de la localisation de la forteresse médiévale iabaina  ДЪВНNa.  – Studia Balcanica. I. Rechresches de Géographie Historique. Sofia, 1970

McVey, 1983: McVey, K. The Domed Church as Microcosmos: Literary Roots of a an Architectural Symbol. – Dumbarton Oaks Papers, 37, 1983

Milanova, 2001: Milanova, A. L’ habitat en Bulgarie byzantine (fin Xe - fin XIIe siècle): L’apport de l’archèologie. Strasbourg, 2001

Moisil, 1910: Moisil, C. “Bisericuţele”. - Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 3, 1910
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.