V
Събота, 20 Март 2010 10:13
Vâlceanu, 1963: Vâlceanu, D. Cu privire de la data de început a cetăţii de la Păcuiul lui Soare (r. Adamclisi). - Studii şi certări de istorie veche şi arheologie, XIV, 1963, 1

Varnadsky, 1953: Varnadsky, G. The byzantine-russian war of 1043. - Sudost Forschungen. XII, 1953

Vasilev, 1981: Vasilev, R. Fortresse medievale au cap Čirakman près de Kavarna. - Byzantinobulgarica, 7, 1981

Vasiliu, 1985: Vasiliu I. Cimitirul feudal-timpuriu de la Isaccea. - Peuce, 9, 1984

Vasiliu, Mănucu- Adameşeanu, 1984: Vasiliu, I., Ch. Mănucu- Adameşeanu. Considetaii finale asupre locurii feudal-timpurie (sec. X-XI) de la Aegyssus-Tulcea (campaniile 1959-1980). - Peuce, 9, 1984

Velkov, 1966: Velkov, V. Zur Geschichte Mesembrias im 11. Jahrundert. -  Byzantinobulgarica, 2, 1966

Velkov, 1969: Velkov, V. Mesambria-Mesembria-Nessèbre. (Situation, recherches, notes historiques) - Nessèbre, I, Sofia, 1969

Venedikov, 1969a: Venedikov, I. La datation des remparts romano-byzantins de Nessèbre. - Nessèbre, I, Sofia, 1969

Venedikov, 1969b: Venedikov, I. Histoire des remparts romano-byzantins. - Nessèbre, I, Sofia, 1969

Venedikov, Ognenova-Marinova, Petrov, 1969: Venedikov, I., L. Ognenova-Marinova, T. Petrov, Disposition, foulles et remparts de Nessèbre du côté occidental. - Nessèbre, I, Sofia, 1969
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.