W
Събота, 20 Март 2010 10:13

Whiting, 1973: Whiting, P. Byzantine Coins. New York, 1973

Wright, 1970: Wright, G. The habitat of the byzantine cross-in-square church. – Byzantinoslavica, XXXI, 2, 1970
 

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.