Мерданя
Вторник, 06 Юли 2010 07:03

Укреплението (?) е разположено в м. “Стария манастир”, на около 1 км. югозападно от центъра на с. Мерданя, Великотърновска област, върху обраслия с ниски дървета и храсти терасовиден западен край на издължено в посока изток - запад възвишение, разположено южно от селото. Запазена е малка ( 12 -15 м. диаметър, 4 м. височина) могила, образувана от срутването на масивно изградена сграда, изградена от ломени камъни, споени с бял хоросан (вер. стражева кула). На терена не се открива подемен материал, обстоятелство което силно затруднява датирането на паметника. Във всеки случай неговият начин на градеж и разположението му насочва най-вече към късната античност или средновековието. Не е изключено и тук да се е намирал и някакъв религиозен обект, възможо част от средновековния манастир „Св. Четиридесет мъченици”, съществувал до селото през XIII-XIV в. (Алексиев 1993: 192). На пръв поглед към едно такова заключение навежда и името на тази местност, но тук следва да се има предвид, че много често местното население е наричало развалините на всяка по-масивна сграда „църквата” или „манастира”, без те да са били задължително такива.

Библиография:
Алексиев, 1993: Алексиев, Й. Бележки за ранната история на търновските манастири. – В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (В чест на 90-годишнината на член-кореспондент В. Бешевлиев, 12-15. X. 1990 г.), В. Търново, 1993

 

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.