Корсис
Четвъртък, 18 Март 2010 09:23
korsis-kopan Български военачалник от рода Чакарар, копан и хранен човек на хан Омуртаг. Според запазения му възспоменателен надпис, изсечен върху варовикова колона, той участвал в поход на българската армия, който достигнал до река Днепър, в която се удавил (Бешевлиев 1992: 227-229). Това сведение е и единственото, споменаващо за българска военна активност при тази река.. При липсата на допълнителни данни може само да се предполага дали тук става дума за поход във вражеска територия, до и дори отвъд Днепър, възможно в зона контролирана от хазарите, или за рутинно преместване на части във владяна от Българската държава територия.

Бешевлиев, 1992: Бешевлиев, В. Първобългарски надписи. София, 1992
 

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.