Часимпакс
Петък, 16 Април 2010 12:06

Часимпакс (или възможно Цасимпакс според изписването му с гръцкия алфавит) бил византийски военен, приближен на пребиваващия във Византия бивш български цар Иван Асен III. Към 1278 г. той като негов простостратор заминал в състава на свитата му  за България Там най-вероятно той продължил да носи същата титла до бягството на царя обратно във Византия. Следващото споменаване на Часимпакс е във връзка с убийството на Ивайло в двора на татарския владетел Ногай в началото на осемдесетте години на 13 век. Тогава на един пир пияният Ногай решил да се отърве от пребиваващите при него „досадни” претенденти за българския престол Ивайло и Иван Асен III, както и от неговия протостратор Часимпакс. При това простостраторът бил убит заедно с Ивайло, като самият Иван Асен се спасил само благодарение на застъпничеството на Ефросина, незаконна дъщеря на император Михаил VIII Палеолог. Поради не много ясното изложение на тези събития у Пахимер, в историографията, започвайки от К. Иречек е възникнало неправилното становище, подкрепено и от В. Златарски, че въпросният протостратор бил покръстен татарин на име Касим-бег, който преминал на служба при Ивайло и като такъв завършил живота си (Златарски III: 573). Всъщност обаче, името му било Часимпакс и той най-вероятно бил не татарин, а покръстен и минал на византийска страна селджукски тюрк. Освен това, от известието на Пахимер става ясно, че на въпросния пир той стоял от страната на Иван Асен III и съответно бил негов приближен (Павлов 1992: 11-14).

Библиография:
Златарски, 1994: Златарски, В. История на българската държава през средните векове. Т. III. Второ българско царство. България при Асеневци (1187-1280). София, 1994
Павлов, 1992: Павлов, Пл. Просопографски бележки за някои български военачалници от XIII-XIV век.  –  Военноисторически сборник, 5, 1992

 

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.