Църквата до фиалата във Велики Преслав
Вторник, 13 Април 2010 16:14

 

Площадът с фиалата, проучен от д-р Ст. Бонев, е най-южният от площадите на дворцовия комплекс в Преслав. Въпреки неговата отдалеченост от основните представителни сгради на двореца,  в неговото оформяне са били включени две от най-изящните сгради на Втората Българска столица – фонтан-фиала в източната му част и неголяма църква, издигната само на 11 м от него. Църквата е запазена само в основите си, дълбоки 0.90 м, изградени от дребни ломени камъни, споени с глина. Върху тях, над дебела 3-4 см подложка от бял хоросан, са били полагани блоковете от градежа на суперструкцията, високи по 0.20 м, които са оформяли стените на сградата, дебели  1 м. За съжаление тези стени са почти напълно разрушени, като от тях до нас са достигнали само два блока при олтарната част на църквата. Върху тях обаче са запазени хоросановите отпечатъци от застъпващите ги горни блокове, както и  тънки изчертавания върху камъните, оставени от строителите, от които може да се заключи, че във височина зидовете са били стеснени двустранно с по 0.10 м.  В план тези стени описват очертанията  на неголяма, дълга 13 и широка 7. 5 м постройка, разделена  от два надлъжни зида на три кораба. Централният от тях е широк в основи 1.70, докато страничните са по 0.90 м. Интересно е, че това тройно членение на вътрешното пространство заема не само основната част на църквата – нейния наос, но и продължава в разположения от запад притвор . Това придава в голяма степен  едно  базиликално оформяне на плана на сградата, като въпреки това, още изследователят на паметника поддържа основателното  виждане, че тя е „от типа на кръстокуполните, с вписан кръст и свободни междурамия” църкви.  Най-вероятно църквата е имала три апсиди от изток, с олтар, снабден с предапсидно пространство, докато в наоса са били разположени четири колони, оформящи подкуполният квадрат. От тях при разкопките са били открити  бази от бял мрамор, както и част от също мраморна колона. Така, разглежданата църква  е представлявала един от най-представителните паметници на преславското култово строителство, като за съжаление не са запазени следи от архитектурното разчленяване на нейните фасади с декоративни ниши, каквито несъмнено са съществували. До нас са достигнали само многобройни детайли от каменна пластична украса – външни варовикови корнизни дялове, а също фрагменти от мраморни корнизи и колонки от вътрешното оформяне на сградата. С всички тези особености тази църковна сграда се отнася към столичното строителство в Преслав от X век, като най-близки нейни аналози са църкви 1 и 2 в м. Аврадака до града (Бонев 1992: 44- 49), (Бонев 1998: 81-92). Особеност при разглежданата църква е триделното членение на нейния притвор, което най-вероятно с е дължи на неговата двуетажност, при което в страничните, широки 0.90 м  отделения са били развити две еднораменни стълби, водещи към хора на втория етаж.

 

curlvata_do_fialata_preslav


Реконструиран план на църквата до фиалата в Преслав. Входовете към двете помещения от двете страни на главния вход, в които са се развивали стълбищата към галерията на втория етаж, не са показани.

Библиография:
Бонев, 1992: Бонев, Ст. Църква при Южната порта на Вътрешния град в Преслав. - Археология, 1992, 3
Бонев, 1998: Бонев, Ст. Царският дворец във Велики Преслав. Площадът с фиалата (IX-XIV век).  Велико Търново, 1998
 

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.