Сливек
Петък, 14 Май 2010 08:20

Крепостта се намира на 1.5 км. източно от село Сливек, Ловешко. Разположена е върху естествено укрепен хълм с надморска височина около 350 м., наричан от местното население Хисаря. Хълмът, представляващ част от Ловешките височини, има стръмни, а от югозапад и скалисти склонове ( височина на откосите до 8 м.). Крепостта има формата на силно издължена елипса в посока североизток - югозапад. Размерите и са: дължина 160 и ширина до 70 м. ( площ около 7 декара). От юг, изглежда поради скалните откоси там, сега не се наблюдават  следи от фортификация. Крепостна стена е била изградена само от север и запад, където склоновете на хълма, макар и стръмни, са по-достъпни. Стената е изградена от ломени камъни споени с бял хоросан. Пълнежът и е запазен  на места до 1.50 м. височина ( в западния край), като външното и лице е твърде обрушено. По-значителни следи от трасето на куртината има в западната част на крепостната стена във вид на насип от камъни, частично покрити с пръст, широк 2-3 м. Постепенно на изток, следите от стената стават все по незабележими. Почти  в средата на северната крепостна стена, непосредствено от юг от нея,  се забелязват останки от верижна постройка широка 5 - 6 м., изградена на поне 10 м дължина успоредно на стената. По повърхността и в иманярските изкопи в крепостта се открива сравнително малко керамика датираща най-общо от периода XII - XV в. В този хронологически обхват следва да поставим и времето на използването ù, като наличните данни не позволяват, на този етап, направата на една по-прецизна датировка.
 

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.