Венчан
Петък, 14 Май 2010 08:21
Крепостта Венчан е разположена на около 500 м. северозападно от едноименното село във Варненска област, върху висок хълм извисяващ се на север над долината на Провадийска река. Хълмът е със стръмни, на места и отвесни скални склонове ( вис. до 15 м.), като има издължена форма и заравнено било с дължина 400 и ширина до 100 м. при надморска височина около 350 м. ( 320 над долината в подножието му). Единственият път водещ до крепостта е подхождал от северозапад, виейки се зигзагообразно по склона. Крепостта  се споменава от османския историк Мехмед Нешри в описанието му на похода на Али паша в Североизточна България през 1388 г. Според него тогава жителите на крепостта нападнали двама османски войници и убили единия от тях. В последствие, като ответна мярка крепостта била завзета със сила и разрушена, а населението поголовно изклано. Крепостта не е била възстановявана и използвана по-късно. Единственият останал достоверен факт от нейната фортификация  е всеченото в скалния терен трасе на портата (с ширина около 2 м.) на крепостта, намирала се по средата на северната укрепителна линия. Последната се очертава ясно като затревен насип висок до 0.30 - 0.40 м. и широк до 2 м. следващ линията на ръба на билото. Според К. Шкорпил крепостните стени са били изградени от ломен камък, залят обилно бял с хоросан.
На територията на крепостта се открива керамика от V - VI и от XII - XIV в. ( включително сграфито)..” От крепостта произхождат два сребърни кръста - енколпиона, бронзова иконка, обеци, пръстени и железни върхове на стрели. Намерени са монети на цар Иван Александър и Михаил ( 1331-1355)”(Плетнъов 1995:190).

vencan


venchan01

Скални помещения при югозападната страна на крепостта.
Крепостният хълм гледан в югоизточна посока. На преден план - виещият се по склона ров, останал от пътя, водещ към главния вход на крепостта.

Плетньов, 1995: Плетньов, В. Венчан. – В: Материали за картата на средновековнатата Българска държава (територията на днешна Североизточна България).  – Плиска - Преслав, 7, 1995

 

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.