Реликвиарен кръст-енколпион с надпис на цар Георги Тертер
Сряда, 24 Март 2010 14:34
Кръстът се съхранява в съкровищницата на манастира Ватопед, Атон. Изработен е от позлатена мед, като се състои от две половини, които, свързани шарнирно оформят кръстовидна кутийка. Нейната вътрешност е разделена с преградки на отделни отделения, в които са били слагани различни реликви като частица от Светия Истински Христов Кръст и мощи на избрани светци. Лицевата страна на кръста е богато украсена с аметисти и перли. На обратната страна е гравиран 23 редов среднобългарски надпис:
От кръстния знак се страхуват варварските пълчища, защото чрез него те са побеждавани и твърдо прогонвани. Триблажено и трилюбиво (кръстно) дърво, бъди ми покровител в битките, защитник в бедите, на мен, Георги Тертер, властващ сред царете, защото ти си господството на царете и крепост на вярващите. Най-вероятно този надпис принадлежи на първия от царете носещи това име – цар Георги I Тертер, при който татарската опасност за България достига връхната си точка. Изглежда, че под „варварските пълчища” в него се споменават именно тези нашественици, за прогонването на които царят е призовавал силата на Христовия Кръст, носещ победа за владетелите. Несъмнено това традиционно вярване води своето начало още от видението на Светия император Константин Велики, постигнал победа над езичниците след като използвал кръстния знак. По неговия пример владетелите на християнски свят носили във военните си походи такива кръстни бойни символи. Често те били големи, носени от специален човек хоругви, подобни на Константиновия реликвиарен кръст придружавал византийската войска на Исак II Ангел при похода срещу Търново от 1990 г. – кръст преминал след поражението му в български ръце. В други случаи обаче това били по-малки нагръдни кръстове, носени от самите владетели, като такъв прочут с предизвикваните от него чудеса кръст-енколпион притежавал цар Михаил Шишман. Този, меден както разглеждания, кръст, бил подарен  от него на византийския император Андроник III Палеолог през 1328 г.,  като знак на клетвено уверение за валидността на Черноменския договор (Дончева-Петкова, Смядовски, 1990: 45-51) .
Библиография:
Доичева-Петкова, Смядовски, 1990: Дончева-Петкова, Л., Ст. Смядовски. Кръст енколпион реликвиар на цар Георги Тертер. – Археология, 1990, 2
 

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.