Трявна
Четвъртък, 18 Март 2010 10:16
Предполагаемата средновековна крепост е разположена върху възвишение (43º 51' 46" N, 25º '29 "22E), издигащо се непосредствено източно от града, издигащо се на 468-505 надм. вис.  над долината на Тревненската река. На заравненото било на възвишението се намират останките на укрепление, защитавано от каменно-земен вал, висок до 0.50 м. Във вътрешността на укреплението има следи от сгради, построени от ломен камък на кална спойка, както и от некропол, датиращ от XVII - XIX в. Сред местното население местността е известна с името “ Калето”, като са запазени спомени за изграждането и използването му по време на кърджалийските нашествия в края на XVIII и началото на XIX в. От 1977  до 1982 г. тук са били проведени разкопки с участието, в различните години на Ив. Бонева, К. Койчева и Ат. Милчев. Според последния останките от градежи там принадлежат на българска средновековна крепост от XII - XIV в. Като такава тя е представена с текст и план в научните публикации на същия учен. Тук трябва да се отбележи, че представения от Ат. Милчев план и датиране на обекта (Милчев 1980, 95-97) нямат нищо общо с действителните факти за него. Като план и подемен материал тревненското “ Кале” има коренно различен облик, отразен в дневниците от дългогодишните разкопки там. Още първия разкопвач на обекта изтъква в тях: “Всички намерени материали, както и характера на строителството могат да бъдат свързани с епохата на турския феодализъм в нашите земи и по-конкретно - XVIII - XIX в.. По този начин се намира едно потвърждение по археологически път на ония устни и писмени сведения за трагичните събития от историята на гр. Трявна по времето на кърджалийските нападения. Получените до сега резултати не изключват възможността при по-нататъчни разкопки да се открият останки от по-ранни разкопки. (Бонева 1977 г.- заключение Дневника на археологическите разкопки в м. “Калето” Трявна 1977 г.) Последвалите разкопки през следващите години не са променили с нищо определянето на обекта ( Дневници от 1978, 1979, 1981 г.).

Бонева, 1977: Бонева, Ив. Дневник на археологическите разкопки в м. “Калето” Трявна 1977 година. (ръкопис)
Милчев, 1980: Милчев, Ат. Габрово и неговия окръг през средновековието (VII – XIV В.). – Годишник на Софийския университет, Т. 69, Исторически факултет, 1975, София, 1980
 

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.