Хума
Четвъртък, 18 Март 2010 10:30

huma 1 Крепостта до с. Хума, Разградска област, заема ниско възвишение  с вис. 237-252 има форма на неправилен петоъгълник с площ 30 дек (43º 27' 50" N, 26º 44' 15"E). Укрепителната ù система се състои от основна крепостна стена, пред която е бил прокопан ров, предхождан от по-малка, външна  стена. Основната крепостна стена е била изградена направо върху терена, от ломени камъни, споени с жълта глина, висока не повече от 3 м, съчетаваща “елементи от земленото и каменното защитно строителство” (Рашев, Станилов 1987, 14-15). Между стената и рова е била оставена берма, докато от външната му страна е бил насипан малък вал, който във височина вероятно е бил надстроен със самостоятелно стоящ или подпорен зид.

На отделни места по протежение на крепостната стена са били издигнати плътни кули, имащи аналогичен строеж, една от които е охранявала един от входовете на крепостта (Рашев, Станилов 1987, 19-20). Във вътрешността ù са били проучени над тридесет жилища- полуземлянки, разделяни на две групи според вида на отоплителните им съоръжения. Те се отнасят към два последователни периода от обитаването на крепостта (допуска се и синхронно съществуване за определен отрязък от време), които се отнасят към X в. (възможно и в части от IX и XI в). Жилищата от втория период са по-многобройни, изглежда поради навлизането, в последния период от съществуване на крепостта, на значително на брой население, което е потърсило убежище там. При разкопките на крепостта е бил открит многоброен подемен материал от IX-X в., Рашев, Станилов, 1987, 59-66), който според проучвателите, не може с положителност да бъде отнесена само към XI в. (с изключение на откритите печенежки котли от XI в.). Според проучвателите на крепостта е възможно тя да е е била използвана през първите десетилетия на XI в., при което обясняват липсата на сигурни материали от този период с отдалечеността на крепостта от основните пътища (Рашев, Станилов, 1987,  67-77).

Рашев, Станилов, 1987: Рашев, Р., С. Станилов, Старобългарско укрепено селище при с. Хума, Разградски окръг. София, 1987
 

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.