Теодор Врана
Четвъртък, 18 Март 2010 09:50

Теодор Врана е син на византийския военачалник Алексий Врана, чиито родови владения  и зона на влияние се намирали около и в Адрианопол (Cheynet 1990, 437). През 1186 г. този пълководец дори се опитал да завземе, използвайки знатния си произход дори императорската власт (фамилията Врана имала силни позиции във византийското общество, като се намирала във роднински отношения и с Комнините). Така, при управлението на Исак II Ангел Алексий Врана се обявил за василевс, но загинал при предприетата обсада на Константинопол.

Звездата на неговия син изгряла скоро след завладяването на византийската столица от войските на IV-ия кръстоносен поход през 1204 г. Тогава Теодор Врана се оженил за Агнес, сестра на френския крал Филип II Август (1180-1223) и вдовица на екзекутирания през 1185 г. Андроник I Комнин, като по такъв начин успял да проникне в управляващите среди на Латинската империя. През лятото на 1206 г. след като се отметнали от съюза си с цар Калоян и желаейки да преминат на страната Константинополската империя, ромеите в Тракия предложили на Анри дьо Ено да им постави за владетел кесаря Теодор Врана. След слючването на договор между ромейските градове и модератора на Империята Анри (след изчезването на брат му Балдуин при битката при Адрианопол през 1205 г.), Теодор Врана станал васал на константинополския император. Като такъв, бидейки самостоятелен владетел, той сякъл собствени монети, на който, искайки да се представя за покровител на православието във Латинската империя, бил изобразяван не само с инсгигниите на ромейски император, но и с двоен, патриаршески кръст в ръка (Дочев 1992, 40-42).

Дочев, 1992: Дочев, К. Монети и парично обръщение в Търново XII-XIV в. Велико Търново, 1992 Дочев, 1996: Дочев, К. Надписът от крепостта Кърчево (Сярско) и византийската фамилия Врана. - Епохи, 1996,  Cheynet, 1990: Cheynet, J-C. Pouvoire et contestation à Byzance (963-1210). Paris, 1990
 

Възстановки

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Дарение

Вашата подкрепа е важна за научното реконструиране на българската древност!
Currency:
Amount:
Нека заедно направим невъзможното възможно.